Algemene voorwaarden


ALGEMENE GEBRUIKS- EN VERHUURVOORWAARDEN

Invoering

Dit document bevat de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de verhuurdiensten van eigendommen die van VILLAS AND YOU zijn verworven voor accommodatie, zowel in eigendommen die uitsluitend door het bedrijf worden beheerd als in andere waarin het beperkt is tot het verlenen van ondersteunende diensten aan de eigenaren die hun eigendommen aanbieden vakantie accommodatie.


De algemene boekingsvoorwaarden, hieronder beschreven, vormen een integraal onderdeel van het contract tussen de gast en de eigenaar van het gehuurde goed, die alle verantwoordelijkheid in deze overeenkomst op zich neemt. VILLAS AND YOU treedt uitsluitend op als tussenpersoon. Door ondertekening van deze overeenkomst aanvaardt u derhalve deze voorwaarden volledig, ongeacht het middel waarmee u uw reservering maakt.


2. Tarieven


De gepubliceerde tarieven voor onze verhuurportefeuille van villa’s, huizen en appartementen worden altijd uitgedrukt in dagtarieven.

3. Reserverings- en betalingsvoorwaarden


3.1. Voorwerp van de overeenkomst


De reservering en het contract zijn uitsluitend bedoeld voor toeristische doeleinden, niet voor commerciële doeleinden, evenementen, reclameactiviteiten of enig ander type. Daarom wijzen wij alle aansprakelijkheid jegens bedrijven of individuen af ​​voor eventuele geleden schade, zoals inkomensverlies of enige activiteit die niet voor toeristische doeleinden is.


3.2. Reserveringsmethoden


Reserveren kan telefonisch, per e-mail of via de website www.villasandyou.com. Reserveringen worden echter pas bindend wanneer VILLAS AND YOU de aanbetaling van de bewoner heeft ontvangen.


3.3. Manier van betalen


Betalingen kunnen worden gedaan via overschrijving of bankkaart.


3.4. Prijs


De prijzen zijn zoals geadverteerd op de website plus eventuele aanvullende verplichte of optionele kosten en kunnen op elk moment worden gewijzigd.


Als de reservering wordt gemaakt via een website van een derde partij of touroperator zoals Airbnb, Booking of iets dergelijks, moet de gast zijn/haar vergoedingen en commissies betalen naast de prijs die op onze officiële website wordt geadverteerd.


3.5. Betalingsplannen

De betalingsplannen zijn zoals aangegeven op de website (gedeeltelijke of volledige betaling is vereist, afhankelijk van wanneer de reservering is gemaakt in relatie tot de aankomstdatum)

3.7. Betaalvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden worden aangegeven in de reserveringsbevestiging en in geen geval zal de sleuteloverdracht mogelijk zijn zonder dat VILLAS AND YOU het volledige bedrag van de reservering heeft ontvangen.

3.8. Annulering van de reservering wegens het niet naleven van de betalingsvoorwaarden


Zodra er meer dan 7 dagen zijn verstreken vanaf de betalingstermijn, wordt de reservering automatisch geannuleerd zonder enige restitutie.


3.9. Verleng uw verblijf


Dit verzoek is onder voorbehoud van beschikbaarheid. Vraag het aan VILLAS AND YOU.


3.10. Verkort uw verblijf


Als u om welke reden dan ook besluit uw verblijf in te korten, heeft u geen recht op enige vorm van restitutie.


3.11. Verzoek van de bewoner om van eigenaar te veranderen


Bij een bevestigde boeking is geen eigendomsoverdracht toegestaan, omdat alle accommodaties privébezit zijn van verschillende individuele eigenaren.


3.12. Verzoek van bewoner om data te wijzigen


Dit verzoek is afhankelijk van beschikbaarheid en goedkeuring door de eigenaar van de accommodatie. Daarom behouden wij ons het recht voor om dit verzoek af te wijzen. Vraag het aan VILLAS AND YOU.

3.13. Geen show


Indien u na achtenveertig (48) uur vanaf het begin van het verblijf niet op ons kantoor verschijnt of niet komt opdagen op de datum waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van uw aankomst, wordt de reservering als geannuleerd beschouwd en heeft geen recht op korting of restitutie op de totale prijs van de reservering.

4. Annuleringsvoorwaarden


Gasten die via een reisbureau of touroperator hebben geboekt, dienen de door genoemde tussenpersoon opgegeven annuleringsvoorwaarden te respecteren, tenzij VILLAS AND YOU anders beslist.
Als de reservering rechtstreeks bij VILLAS AND YOU is gemaakt, worden de voor de reservering gedane betalingen niet gerestitueerd.
Wij raden alle gasten aan om via hun verzekeraar een reisverzekering af te sluiten om hen te dekken in geval van annulering.


5. Reisverzekering


De gast is verantwoordelijk voor het verzekeren van zijn verblijf, de huurprijs is exclusief de gastenverzekering en noch VILLAS AND YOU, noch de eigenaar van de accommodatie is verantwoordelijk voor verzekeringsgerelateerde problemen voor, tijdens of na uw verblijf.


6. Waarborgsom


Bij de reservering is een aanbetaling inbegrepen om het juiste gebruik en onderhoud van het meubilair, de uitrusting en het respecteren van de gebruiks- en vertrekvoorwaarden te garanderen. Dit bedrag dient voor aankomst door de gasten te worden betaald met een bankkaart of bankoverschrijving.
De borg wordt 14 dagen na het einde van het verblijf vrijgegeven of terugbetaald,op voorwaarde dat de accommodatie niet beschadigd is en de gast aan alle gebruiks- en verhuurvoorwaarden heeft voldaan.

7. Specifieke voorwaarden voor langetermijnreserveringen


Reserveringen op lange termijn zijn reserveringen die zijn aangekondigd in het gedeelte 'Lange termijn' van onze website en waarvan de kosten zijn vastgesteld op basis van de maandelijkse tarieven die op onze website staan ​​vermeld.


7.1. Prijs van langetermijnreserveringen


Gasten die via een reisbureau of touroperator hebben geboekt, moeten voldoen aan de voorwaarden die door die tussenpersoon worden gesteld.

Gepubliceerde maandelijkse huurprijzen voor langdurig verblijf kunnen variëren, afhankelijk van de gekozen maand. Geen kortingen beschikbaar. Deze tarieven zijn exclusief kosten voor elektriciteit, water, gas of diesel. Gasten zijn verantwoordelijk voor deze kosten, die gebaseerd zijn op het werkelijke verbruik en de kosten die vermeld staan ​​op de facturen die voor de verblijfsperiode worden ontvangen.

7.2. Borg voor langetermijnreserveringen


Bij langetermijnreserveringen wordt de hoogte van de borg vastgesteld afhankelijk van het aantal gereserveerde maanden en de specifieke woning, doorgaans is dit één of twee maanden huur.


Dit bedrag moet per bankoverschrijving worden betaald op het tijdstip aangegeven in uw contract of reserveringsbevestiging, en zal aan u worden terugbetaald zodra uw verblijf in de accommodatie binnen een periode van 30 tot 60 dagen is beëindigd, nadat wij de staat van de accommodatie hebben gecontroleerd. van het onroerend goed en met aftrek van de bedragen die overeenkomen met de energierekeningen die mogelijk nog openstaan, zolang aan alle voorwaarden voor gebruik en verhuur is voldaan. De borgsom wordt pas terugbetaald als de facturen in het bezit zijn van VILLAS AND YOU.

8. Aankomst bij de accommodatie


Inchecken zal doorgaans na 16.00 uur zijn. in ons kantoor/toegangspunt.

Bij aankomst buiten kantooruren kunnen de sleutels worden opgehaald bij een gecodeerd sleutelkastje buiten ons kantoor/toegangspunt.

Zodra de gast het online inchecken (paspoort-/ID-registratie) heeft voltooid en de bijbehorende borg minimaal 14 dagen voor aankomst heeft betaald, worden gedetailleerde instructies over de aankomst en het ophalen van de sleutels verzonden.

9. Het verlaten van het pand


U dient de woning voor 10.00 uur te verlaten en de sleutelset in te leveren of achter te laten op de door VILLAS AND YOU aangegeven locatie. Als u de accommodatie niet binnen de aangegeven tijd heeft verlaten, kan VILLAS AND YOU een toeslag van maximaal 1 dag huur in rekening brengen, aangezien deze vertraging ernstige gevolgen heeft voor onze schoonmaak- en kwaliteitscontroleprocedures.


Als er na uw vertrek ernstige schade wordt vastgesteld of waardevolle spullen uit de accommodatie ontbreken, worden de kosten van deze schade in rekening gebracht. Uw kaart wordt in rekening gebracht ter compensatie van het niet nakomen van contractuele verplichtingen. Indien de door u veroorzaakte schade niet gedekt wordt door de borgsom, wordt u hiervan per e-mail of telefoon op de hoogte gesteld. Als we geen overeenstemming kunnen bereiken, zullen we stappen ondernemen om de kosten terug te vorderen via de relevante juridische kanalen, zoals gedefinieerd in artikel 14.

10. Gebruiksvoorwaarden


10.1. Verantwoordelijkheid van gasten
Wanneer u accommodatie reserveert voor andere bewoners (anders dan uzelf), bent u verantwoordelijk voor de volledige huurprijs en voor eventuele schade veroorzaakt door uw gedrag en het gedrag van alle anderen die de gehuurde accommodatie bewonen. De juridische verantwoordelijkheid ligt echter bij alle bewoners van de villa, op wie alle door de groep veroorzaakte schade kan worden gevorderd, ongeacht wie deze schade daadwerkelijk heeft veroorzaakt.
10.2. Maximaal aantal inzittenden
De reservering is geldig voor het maximale aantal personen vermeld op het reserveringsformulier en in het contract. Gebruik van de accommodatie door meer dan het aangegeven aantal personen is niet toegestaan. Indien u het maximale aantal bewoners overschrijdt, kan de huurovereenkomst worden ontbonden en verliest u uw borgsom. In dit geval worden eventuele betalingen die u heeft gedaan niet terugbetaald en bent u verantwoordelijk voor het betalen van de volledige kosten van de huur.
10.3. feesten of partijen
Vieringen en partijen zijn ten strengste verboden. Het niet naleven van deze clausule zal resulteren in de totale annulering van de reservering zonder recht op restitutie van de betaalde prijs. Verhuur van villa's door bedrijven voor het organiseren van feesten of partijen voor derden is niet toegestaan, ongeacht het aantal aanwezigen.
10.4. Roken is verboden in het pand
Roken is alleen toegestaan ​​buiten de accommodatie.
10.5. Huisdieren
Om huisdieren in een van onze accommodaties te huisvesten, moeten gasten er eerst voor zorgen dat de door hen gekozen accommodatie huisdiervriendelijk is. Vraag het aan VILLAS EN JOU.
Elk huisdier moet bij de reservering zijn inbegrepen en kost €50,-

Extra € per stuk. In het geval dat VILLAS AND YOU of haar leveranciers verifiëren dat de gast tijdens het verblijf een of meer huisdieren heeft meegebracht zonder deze in de reservering te hebben opgenomen en zonder dat deze in de accommodatie zijn toegestaan, is VILLAS AND YOU bevoegd om over te gaan tot automatische annulering van het verblijf, en de gast moet de accommodatie binnen ACHT (8) uur verlaten. In het geval van villa's waar huisdieren zijn toegestaan, vereist VILLAS AND YOU niet dat u de woning verlaat. Er kan echter een boete in rekening worden gebracht van maximaal drie keer het vastgestelde tarief voor huisdieren.
10.6. Toegang tot eigendom
Tijdens uw verblijf is de accommodatie uitsluitend voor uw gebruik. U bent echter verplicht om tijdens uw verblijf toegang te verlenen aan het personeel van VILLAS AND YOU of een van haar leveranciers om de naleving van hun hierin beschreven verplichtingen te verifiëren, om het zwembad schoon te maken en de orde te handhaven en om eventuele reparaties uit te voeren of andere taken uit te voeren die zich voordoen. van incidenten die tijdens uw verblijf op het terrein hebben plaatsgevonden.

10.7. Bedreigingen of redelijke twijfels over ernstige materiële schade
VILLAS AND YOU behoudt zich het recht voor om de huur te annuleren of te annuleren als er bedreigingen of redelijke vermoedens bestaan ​​dat dit ernstige schade aan de accommodatie zal veroorzaken. Indien u deze gebruiksvoorwaarden en/of de vertrekvoorwaarden schendt, annuleren wij automatisch de reservering en verliest u uw borgsom.
10.8. Energie
De kosten voor het elektriciteitsverbruik zijn inbegrepen in de huurprijs van onze eigendommen en het tarief wordt vastgesteld op basis van een redelijk maximaal dagelijks verbruik. Alle bewoners worden dringend verzocht om verantwoord en redelijk gebruik te maken van verwarming, airconditioning en energieapparatuur in het algemeen. Wij herinneren u eraan hoe belangrijk het is om de lichten en vooral de airconditioning uit te doen wanneer de villa niet bewoond is. Overmatig verbruik kan aan de gast in rekening worden gebracht en zal van de borgsom worden afgetrokken.
10.9. Kosten voor schoonmaken
De kosten voor de eindschoonmaak zijn inbegrepen in de reserveringsprijs (verplichte toeslag) en vallen onder de bepalingen van artikel VIII van de algemene voorwaarden.
10.10. eigendom sleutels
Bij aankomst ontvangt u een volledige set sleutels van de accommodatie.

11. Wijzigingen in reserveringen of annuleringen door VILLAS AND YOU vanwege onvoorziene omstandigheden


VILLAS AND YOU behoudt zich het recht voor om de gereserveerde accommodatie te vervangen door een soortgelijke accommodatie in geval van een ernstige onvoorziene gebeurtenis die het verblijf in de gereserveerde accommodatie onmogelijk maakt. Als het niet mogelijk is om u in een vergelijkbare woning te huisvesten of de voorgestelde accommodatie niet naar wens is, krijgt u alternatieve data aangeboden of wordt uw reservering geannuleerd en wordt het volledige bedrag dat u heeft betaald terugbetaald zonder enige aanvullende compensatie. .

12. Voordelen en verantwoordelijkheden


Met uitzondering van typografische fouten, wordt de informatie die de aangeboden accommodatie beschrijft, te goeder trouw verstrekt op basis van inspecties van de eigendommen en verklaringen van de eigenaren. VILLAS AND YOU verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de accommodatie is zoals beschreven in de algemene voorwaarden, hoewel zij begrijpt en aanvaardt dat er specifieke wijzigingen in de inhoud kunnen optreden als gevolg van het gewone gebruik ervan, zoals verschillende apparaten, tuinmeubilair of decoraties , die periodiek worden vervangen.
VILLAS AND YOU wijst alle verantwoordelijkheid af voor elke wijziging die invloed heeft op de accommodatie of de omgeving ervan en die niet onder de directe controle van VILLAS AND YOU valt. U stemt er specifiek mee in dat u geen recht hebt om enige compensatie te eisen voor een van de volgende afwijkingen die niet te voorzien zijn en niet door VILLAS AND YOU kunnen worden voorkomen.
VILLAS AND YOU is niet verantwoordelijk voor mogelijke fouten in de beschrijvingen van de eigendommen gemaakt door externe touroperators of reisbureaus.
12.1. Toneelstukken
Eigendommen zijn over het algemeen in particulier bezit van verschillende mensen en bevinden zich meestal in grote woonwijken. Het kan daarom voorkomen dat er in de omgeving onverwacht bouwwerkzaamheden plaatsvinden. Deze bouwwerkzaamheden worden doorgaans uitgevoerd door eigenaren, aannemers of overheidsorganisaties waarmee VILLAS AND YOU geen relatie heeft, waardoor VILLAS AND YOU geen zeggenschap heeft over deze werkzaamheden. Door de accommodatie te boeken, begrijpt en aanvaardt u daarom dat noch VILLAS AND YOU, noch de eigenaren verantwoordelijk zijn voor enig ongemak veroorzaakt door werkzaamheden die niet door de Accommodatieaanbieder zijn uitgevoerd.
12.2. Kabel-/satelliettelevisie
Als uit de omschrijving blijkt dat er satelliet- of kabeltelevisie in de woning aanwezig is, betekent dit niet noodzakelijkerwijs dat het mogelijk is om alle gewenste zenders te ontvangen. De eigenaren, waarvan de meesten buitenlanders zijn, beschikken over decoders die niet noodzakelijkerwijs alles ontvangen

niet de internationale zenders, maar slechts een selectie hiervan.
12.3. Water, elektriciteit en internet
In het geval van incidentele water-, elektriciteits- en/of internetstoringen door gemeentelijke, regionale autoriteiten en/of dienstverleners, gaat de gast ervan uit dat noch VILLAS AND YOU, noch de villa-eigenaar enige verantwoordelijkheid draagt ​​voor enig ongemak of schade veroorzaakt door dergelijke beperkingen .
12.4. Ongevallen en diefstal
Noch VILLAS AND YOU, noch de eigenaar is verantwoordelijk voor enig verlies, schade of schade (letsel, ziekte, overlijden, materiële schade of diefstal) die u of uw metgezellen tijdens uw verblijf lijden. Door de accommodatie te boeken, gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de veiligheid van uw eigen bezittingen en begrijpt u dat u VILLAS AND YOU of de villa-eigenaar niet verantwoordelijk kunt houden voor dergelijke incidenten. Om potentiële risico's te minimaliseren, wordt u aanbevolen extra voorzichtig te zijn bij het gebruik van de keuken en het zwembad, aangezien deze extra risico's voor de bewoners met zich meebrengen. Zorg ervoor dat u alle deuren en ramen op het terrein goed sluit en vergrendelt. Deze aanbevelingen zijn vooral relevant als er kinderen en/of ouderen onder de bewoners zijn.

13. Suggesties en incidenten


Ons kwaliteit- en klantenservicebeleid, omdat onze accommodatie meestal vol is, zijn sommige incidenten mogelijk niet gedetecteerd in de accommodatie die u heeft geboekt. Breng ons binnen de eerste 48 uur van uw verblijf op de hoogte van dergelijke problemen via onze e-mail info@villasandyou.com, zodat we het probleem zo snel mogelijk kunnen oplossen, met minimale impact op uw verblijf. Als u ons binnen de eerste 48 uur niet op de hoogte stelt van eventuele problemen, verliest u het recht om eventuele gebreken die u bij aankomst heeft geconstateerd te claimen. We willen dat u ons op de hoogte stelt van dergelijke incidenten om ervoor te zorgen dat u niet verantwoordelijk bent voor eventuele breuken of schade veroorzaakt door vorige bewoners die niet door ons team zijn opgemerkt tijdens de inspectie vóór aankomst.
Het is belangrijk dat u als bewoner het ermee eens bent en begrijpt dat sommige incidenten op natuurlijke wijze ontstaan ​​als gevolg van de slijtage van het pand, en dat ze in sommige gevallen onmogelijk te voorzien zijn (bijvoorbeeld problemen met de septic tank, problemen met de boiler , kapotte kranen, elektrische storingen, enz.); Andere incidenten kunnen buiten onze controle liggen (bijvoorbeeld algemene stroomstoringen, bouwwerkzaamheden in de omgeving, lawaai van buren of dieren, insectenproblemen, etc.).
Bij VILLAS AND YOU zullen wij er in ieder geval alles aan doen om de impact van incidenten die zich tijdens uw verblijf voordoen op te lossen of te minimaliseren. Door uw verblijf te boeken, accepteert u echter dat VILLAS AND YOU alleen verantwoordelijk is voor zaken waarover u controle heeft en die u feitelijk kunt oplossen tijdens uw verblijf, en dat het voor bepaalde gebeurtenissen, vooral tijdens het hoogseizoen, langer kan duren om op te lossen. dan je zou willen, omdat ze hulp nodig hebben van gespecialiseerde aanbieders waarvan de beschikbaarheid niet gegarandeerd is.
Wij willen u vriendelijk vragen om ons te helpen eventuele problemen op te sporen en deze zo nauwkeurig mogelijk te rapporteren; Informeer ons team op een beleefde en constructieve manier. Houd er rekening mee dat ze alles in het werk zullen stellen om het probleem op te lossen, maar dat ze daarvoor uw hulp en respect nodig hebben.
Incidenten dienen telefonisch per e-mail te worden gemeld aan info@villasandyou.com, niet via derden.
Het is belangrijk op te merken dat VILLAS AND YOU nooit een financiële compensatie zal bieden.


14. Geldigheid en contractduur


De contractuele relatie is onderworpen aan de Spaanse wetgeving en aan de rechtbanken en tribunalen van Torrevieja (Alicante) voor eventuele claims of geschillen die tussen de partijen kunnen ontstaan ​​met betrekking tot een verblijf in onze accommodatie.

15. Gegevensbescherming


In overeenstemming met de organieke wet 15/1999 betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens, wordt u ervan op de hoogte gebracht dat uw gegevens door dit bedrijf worden opgenomen in een geautomatiseerd gastenbestand met het oog op uw commerciële relatie en daaropvolgende informatie, en dat uw gegevens mogelijk worden overgedragen aan andere derden in de gevallen waarin de wet voorziet, zoals financiële auditors, bevoegde overheidsinstanties voor controle-, registratie- en inspectiedoeleinden en notarissen in geval van verheffing tot een openbaar document.
Op dezelfde manier wordt u geïnformeerd dat u uw recht op toegang, rectificatie, verwijdering, gegevensportabiliteit, beperking van de verwerking of verzet tegen de verwerking van uw gegevens kunt uitoefenen, en uw toestemming kunt intrekken, door te schrijven naar VILLAS AND YOU en een fotokopie te verstrekken ( beide zijden) van uw identiteitsbewijs of, bij gebrek daaraan, het sturen van de gescande documentatie naar het volgende e-mailadres: info@villasandyou.com